Pasākumi

19.11.2015: Latvijas proklamēšanas 97. gadadienu Minskā atzīmē ar albuma “Terra Mariana” prezentāciju

Latvijas proklamēšanas 97. gadadienas svinībās Minskā tika prezentēts albums “Terra Mariana”,  kura veidošanas iniciatori un  zinātnisko komentāru autori ir arī Daugavpils Universitātes pētnieki.

Svinību ievadā Latvijas zinātnieku delegācija apmeklēja  Minskas-Moģiļevas metropolijas Romas katoļu kūriju un pasniedza albumu “Terra Mariana” arhibiskapam metropolītam Tadeušam Kondruševičam.  Saņemot dāvanu, arhibīskaps pavēstīja, ka jau agrāk bijis informēts par albuma tapšanu un izdošanu.

Svinību turpinājumā Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā  tika rīkots apaļais galds “Latvijas-Baltijas kultūras sakari”. Tā uzmanības centrā bija grāmatniecības jautājumi, tostarp arī faksimilu izdošana mūsdienās. Seminārā uzstājās arī Daugavpils Universitātes vēstures doktors Henrihs Soms. Klātesošajiem bibliotekāriem, kultūras biedrību pārstāvjiem, literātiem bija iespēja iepazīties ar  albumu “Terra Mariana”.

Svinību noslēgumā notika svētku pieņemšana Baltkrievijas Nacionalajā bibliotēkā, kurā piedalījās ap 300 viesu. Pasākumu ievadīja Latvijas vēstnieka Baltkrievijā Mārtiņa Virša uzruna. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A.Vilks pasniedza albumu “Terra Mariana” kolēģim,  Baltkrievijas nacionālās bibliotēkas direktoram R.Matulskim.  Ar albumu bija iespēja iepazīties arī pasākuma dalībniekiem.

Par pasākuma norisi skatīt:

http://www.mfa.gov.lv/belarus/aktualitates/48803-latvijas-proklamesanas-97-gadadienu-minska-atzime-ar-albuma
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news/print_detailed_news?param0=131052&rubricId=424&lang=ru
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news/print_detailed_news?param0=131072&rubricId=512&lang=en
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news/print_detailed_news?param0=131053&rubricId=711&lang=be

02.10.2015: Pēc vairāk nekā 70 gadiem pētnieki palīdz ģimenei atrast tēva – kareivja apbedījuma vietu

Daugavpils Universitātes Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki vēstures doktora Henriha Soma vadībā  ir  atšifrējuši  Otrā pasaules kara  noslēguma traģisku epizodi.  Vācot vairākus gadus informāciju,  sadarbībā ar vairākām institūcijām (arhīviem, katoļu draudzēm, valsts policiju, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, masu informācijas līdzekļiem) tika noskaidrota  Līksnas pagastā bojā gājuša vācu armijā mobilizēta Latvijas iedzīvotāja  personība.

2015. gada 2. oktobrī Līksnas pagastā tika organizēts piemiņas pasākums – aizlūgums par kritušo kareivi  Jāzepu Palepu (dzimis Krāslavas pagasta Borovkā). Pasākumā piedalījās J.Palepa meita rīdziniece Edīte Rušamane, kura pēc 71 gada apmeklēja  sava tēva apbedījuma vietu.

Pasākumā piedalījās Līksnas prāvests Jānis Smirnovs, Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, līksniešu Vorošenu ģimene, kareivja meita Edīte Rušmane un viņas māsīca Larisa Gribule, vēstures doktors Henrihs Soms (pasākuma organizētājs un informācijas vākšanas vadītājs).

Sīkāk par karastāsta sarežģīto atšifrēšanu lasīt: Jāzeps Paleps (1916-1944)

Laikraksta “Latvijas Avīze” informāciju lasīt:

http://www.la.lv/vestures-lappuse-atsifreta/
http://www.la.lv/mekle-karavira-gimeni-liksna/
 
 

23.09.2015: Zinātnes festivālā prāvesta Andra Ševela lekcija “Gaismas garīgā dimensija: gaisma kā mīlestība”

Prāvests Andris Ševels MIC lekcijas ievadā īsumā iepazīstināja klātesošos ar savu pastorālo darbību un doktora studijām.

Lekcijas laikā (45 min) tika uzsvērta gaismas pieminēšana  Svētajos rakstos. 1.Mozus grāmatā 1.nodaļā rakstīts:  “Dievs teica “Lai top gaisma”” – tie bija Dieva pirmie vārdi.

Lekcijas noslēgumā klātesošie iesaistījās diskusijā par kristietības lomu modernajā sabiedrībā, par jaunās paaudzes attieksmi pret baznīcu un reliģiju.

Prāvests A.Ševels uzsvēra, ka tā viņam esot pirmā uzstāšanās Daugavpils Universitātē. Ir cerība, ka sadarbība turpināsies. Prāvests pasākuma organizatoriem uzdāvināja jaunizdoto grāmatu latviešu valodā “Youcat. Katoliskās Baznīcas katehisms jauniešiem”.

18.09.2015: Apaļā galda tikšanās Rokišķos – “Tīzenhauzenu kultūras ceļš”

2015. gada 18. septembrīRokišķos (Lietuva) notika apaļā galda sanāksme “Tīzenhauzenu kultūras ceļš. 2015-2017”. Diskusjas dalībnieki, tostarp Daugavpils Universitātes vēstures doktors Henrihs Soms, informēja par pieredze Tīzenhauzenu dzimtas mantojuma izpētē. Piedalījās arī Grodņas, Postavu (Baltkrievija), Viļņas, Rīgas delegācijas.

Diskusijas laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks vairākām Lietuvas bibliotēkām dāvināja albuma “Terra Mariana” zinātnisko komentāru izdevumu. … [lasīt tālāk]

15.09.2015: publicēts O.Papsujeviča, J.Pokuļa monogrāfijas “Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis” elektroniskais variants

O.Papsujeviča un J.Pokuļa monogrāfija “Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis” izdota sērijā “Mana Universitāte” 2013.gadā.

 

Elektroniskajā variantā ir veikti papildinājumi, precizējumi un izdevums papildināts ar fotogrāfiju galeriju no grāmatas atvēršanas svētkiem Asūnē 2013. gada 22. jūnijā.

Kopš 2015. gada 15. septembra monogrāfijas elektroniskais variants pieejams interneta lietotājiem.

 

 

Grāmatas “Asūnes pagasts: vēstures … [lasīt tālāk]

13.09.2015: Eirpoas kultūras mantojuma dienas Varakļānos. Prāvesta Viktora Nagļa priesteribas jubileja. Albuma “Terra Mariana” prezentācija

2015. gada 13. septembrī Varakļānu novada muzejā norisinājās Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums. Tā ietvaros notika albuma “Terra Mariana” prezentācija, kurā piedalījās Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, bibliotēkas izpilddirektore Dzintra Mukāne, Daugavpils Universitātes vēstures doktors Henrihs Soms.

Pasākumā tika sumināts Krustpils un Atašienes draudzes prāvests Viktors Naglis priesteribas … [lasīt tālāk]

Leonards Latkovskis (09.06.1943-13.06.2015)

2015. gada 13. jūnijā Luisvillē (ASV) mūžībā aizgājis profesors Leonards Latkovskis (jun.). Dzimis Latgalē, Krāslavā skolotāja un zinātnieka Leonarda Latkovska (sen.) ģimenē.

L.Latkovskis pēdējos gados regulāri apmeklēja dzimteni, ciemojās Latgalē, arī Daugavpilī. Viņa ierašanās mūsu pilsētā vienmēr mums bija nelieli svētki. Profesoram bija plaša dzimtenes apmeklējuma pasākumu programma, tomēr viņš vienmēr atrada laiku pētnieciskam darbam … [lasīt tālāk]

10.03.2015: Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā prezentēts arī DU vēsturnieku veikums

26.02.2015: Latvijas Universitātes bibliotēkas konference “Albums “Terra Mariana – kā pagātnes spogulī””

Konferencē piedalījās albuma “Terra Mariana” komentāru autori, projekta dalībnieki, bibliotekāri.

Par pasākumu

Pasākuma video versija

“Latvijas Avīze” par pasākumu

 

Albuma “Terra Mariana” (1888) faksimila un zinātnisko komentāru izdevuma prezentācija Daugavpils Universitātē 2015. gada 18. februārī

2015. gada 18. februārī Daugavpils Universitātē notika Romas pāvestam Leo XIII 1888. gadā dāvinātā albuma “Terra Mariana” un zinātnisko komentāru izdevuma prezentācija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas (VAB) projekta ietvaros Modenā (Itālija) tika sagatavoti 10 faksimili un zinātnisko komentāru 1000 eksemplāri. Projektā bija iesaistīti arī Daugavpils Universitātes (DU) Latgales Pētniecības institūta (LPI) … [lasīt tālāk]