Pasākumi

Institūta personālsastāvs

Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats e-pasts, mājas lapa
Henrihs Soms dr.hist. direktors henrihs.soms@du.lv
Aleksandrs Ivanovs dr.hist. profesors aleksandrs.ivanovs@du.lv
Tālis Vigo Pumpuriņš dr.hist. pētnieks talis.pumpurins@cesis.lv
Genovefa Barkovska dr.hist. pētniece genovefa.barkovska@du.lv
Juris Zarāns

Jānis Pokulis

dr.theol.

dr. h. paed.

pētnieks

vadošais pētnieks

angelo6@inbox.lv

lpi@du.lv