Pasākumi

25.10.2013: LPI XXI konference

LPI 2013.gada konferences ideja:

 

Konferences „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” tēma ir cilvēka dzīves gājums un tā fiksēšanas dažādi veidi.

Ar to šajā gadījumā tiek saprasta informācija, kas fiksēta, piemēram, elektroniskajās datu bāzēs un kapu pieminekļu uzrakstos. Minētie cilvēka dzīves gājuma fiksēšanas veidi ir aktuāli Latgalē. Niecīgais reģiona iedzīvotāju skaits Eiropas kontekstā (maksimāli 0,5 milj. … [lasīt tālāk]

30.07.2013.-01.08.2013: VĒSTURNIEKU VASARAS DIENAS PREIĻOS

Vasaras dienu ietvaros 31. 07. 2013. Preiļu 1. pamatskolā, Daugavpils ielā 34 notika konference „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”.

Konferences programma

Skat arī:

https://sites.google.com/site/vesturesskolotajubiedriba/jaunumi/vasarasdienaspreilos2013

http://www.preili.lv/page/474?news_id=13678

http://www.preili24.lv/zinas/48/225068

07.2013: LPI XXI konferences ievadsesija

Ievadsesijas ideja un XXI konferences tēma