Pasākumi

02.10.2015: Pēc vairāk nekā 70 gadiem pētnieki palīdz ģimenei atrast tēva – kareivja apbedījuma vietu

Daugavpils Universitātes Reģionālo studiju centra “Latgales Pētniecības institūts” pētnieki vēstures doktora Henriha Soma vadībā  ir  atšifrējuši  Otrā pasaules kara  noslēguma traģisku epizodi.  Vācot vairākus gadus informāciju,  sadarbībā ar vairākām institūcijām (arhīviem, katoļu draudzēm, valsts policiju, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, masu informācijas līdzekļiem) tika noskaidrota  Līksnas pagastā bojā gājuša vācu armijā mobilizēta Latvijas iedzīvotāja  personība.

2015. gada 2. oktobrī Līksnas pagastā tika organizēts piemiņas pasākums – aizlūgums par kritušo kareivi  Jāzepu Palepu (dzimis Krāslavas pagasta Borovkā). Pasākumā piedalījās J.Palepa meita rīdziniece Edīte Rušamane, kura pēc 71 gada apmeklēja  sava tēva apbedījuma vietu.

Pasākumā piedalījās Līksnas prāvests Jānis Smirnovs, Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, līksniešu Vorošenu ģimene, kareivja meita Edīte Rušmane un viņas māsīca Larisa Gribule, vēstures doktors Henrihs Soms (pasākuma organizētājs un informācijas vākšanas vadītājs).

Sīkāk par karastāsta sarežģīto atšifrēšanu lasīt: Jāzeps Paleps (1916-1944)

Laikraksta “Latvijas Avīze” informāciju lasīt:

http://www.la.lv/vestures-lappuse-atsifreta/
http://www.la.lv/mekle-karavira-gimeni-liksna/