Pasākumi

Albuma “Terra Mariana” (1888) faksimila un zinātnisko komentāru izdevuma prezentācija Daugavpils Universitātē 2015. gada 18. februārī

2015. gada 18. februārī Daugavpils Universitātē notika Romas pāvestam Leo XIII 1888. gadā dāvinātā albuma “Terra Mariana”  un zinātnisko komentāru izdevuma prezentācija.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)  un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas (VAB) projekta ietvaros Modenā (Itālija) tika sagatavoti 10 faksimili  un zinātnisko komentāru 1000 eksemplāri.  Projektā bija iesaistīti arī  Daugavpils Universitātes (DU) Latgales Pētniecības institūta (LPI) pētnieki, ko paredzēja  DU un LNB noslēgtais līgums.

Pasākumā piedalījās LNB pārstāvji – Andris Vilks (bibliotēkas direktors), Dzintra Mukāne (bibliotēkas izpilddirektore), Georgs Turlajs (bibliotēkas Atbalsta biedrības valdes loceklis),  Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, DU rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis, Rokišķu novada muzeja pārstāvji ar direktori Nijoli Šniokieni, studenti un pasniedzēji no Rēzeknes Augstskolas, bibliotēku, muzeju darbinieki, DU docētāji un studenti, kā arī projekta dalībnieki – Genovefa Barkovska, Aleksandrs Ivanovs, Henrihs Soms, Austra Vanaga. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku.

Pasākuma video:

http://youtu.be/hcMNeqHFd8w