Pasākumi

Kontaktinformācija

Struktūrvienības vadītājs: asoc. prof., Dr.hist. Henrihs Soms
Adrese: Vienības 13 – 109

Daugavpils

LV 5401

Tālrunis: 65425150
e-pasts: henrihs.soms@du.lv