Pasākumi

10.03.2015: Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā prezentēts arī DU vēsturnieku veikums