Pasākumi

Leonards Latkovskis (09.06.1943-13.06.2015)

2015. gada 13.  jūnijā Luisvillē (ASV) mūžībā aizgājis profesors Leonards Latkovskis (jun.).  Dzimis Latgalē, Krāslavā skolotāja un zinātnieka Leonarda Latkovska (sen.) ģimenē.

L.Latkovskis pēdējos gados regulāri apmeklēja dzimteni, ciemojās Latgalē, arī Daugavpilī. Viņa ierašanās mūsu pilsētā vienmēr mums bija nelieli svētki. Profesoram bija plaša dzimtenes apmeklējuma pasākumu programma, tomēr viņš vienmēr atrada laiku pētnieciskam darbam Daugavpils bibliotēkā, arhīvā un Latgales pētniecības institūtā.

Sadarbībā ar L.Latkovski izveidojās tradīcija rīkot Latgales pētniecības intitūtā Pēterdienas zinātniskos lasījumus.  Tajos profesors stāstīja par saviem jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem, tostarp  par Aglonas baznīcai veltīto grāmatu, par kuru viņš ļoti lepojās. Arī 2015.  gadā L.Latkovskis plānoja piedalīties mūsu institūta sarīkojumā.

Atmiņā no profesora mums paliks arī viņa aizrautīgie stāstījumi par saviem ceļojumiem uz Baltkrieviju, Krieviju , kas saistīti ar dzimtas piederīgo dzīves gaitu izzināšanu.

Īpaši svarīga L.Latkovskim bija ģimene un dzimta. Viņš daudz mums stāstīja par ģimenes piederīgo gaitām Latvijā un ārpus tās. L.Latkovskis 2010. gadā  piedalījās Somu dzimtas saietā Kalupes pagasta Somukoktā un daudziem palika atmiņā ar savu stāstījumu par Latkovsku dzimtas regulārajām kopā sanākšanām tēva un mātes laulību dienas atceres laikā. Arī 2015. gada 4. jūlijā L.Latkovskis vēlējās būt kopā ar mums Somukoktā.

Latgales pētnieku saime būs vienmēr pateicīga Latgales patriotam profesoram Leonardam Latkovskim par viņa pūlēm  dzimtenes labā – tā , kā viņš to saprata un spēja darīt.

Kolēģu informācija par L.Latkovska dzīvi un darbību

Latgales Dati par Leonardu Latkovski