Pasākumi

23.09.2015: Zinātnes festivālā prāvesta Andra Ševela lekcija “Gaismas garīgā dimensija: gaisma kā mīlestība”

Prāvests Andris Ševels MIC lekcijas ievadā īsumā iepazīstināja klātesošos ar savu pastorālo darbību un doktora studijām.

Lekcijas laikā (45 min) tika uzsvērta gaismas pieminēšana  Svētajos rakstos. 1.Mozus grāmatā 1.nodaļā rakstīts:  “Dievs teica “Lai top gaisma”” – tie bija Dieva pirmie vārdi.

Lekcijas noslēgumā klātesošie iesaistījās diskusijā par kristietības lomu modernajā sabiedrībā, par jaunās paaudzes attieksmi pret baznīcu un reliģiju.

Prāvests A.Ševels uzsvēra, ka tā viņam esot pirmā uzstāšanās Daugavpils Universitātē. Ir cerība, ka sadarbība turpināsies. Prāvests pasākuma organizatoriem uzdāvināja jaunizdoto grāmatu latviešu valodā “Youcat. Katoliskās Baznīcas katehisms jauniešiem”.