Pasākumi

15.09.2015: publicēts O.Papsujeviča, J.Pokuļa monogrāfijas “Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis” elektroniskais variants

O.Papsujeviča un J.Pokuļa monogrāfija “Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis” izdota sērijā “Mana Universitāte” 2013.gadā.

 

Elektroniskajā variantā ir veikti papildinājumi, precizējumi un izdevums papildināts ar fotogrāfiju galeriju no grāmatas atvēršanas svētkiem Asūnē 2013. gada 22. jūnijā.

Kopš 2015. gada 15. septembra monogrāfijas elektroniskais variants pieejams interneta lietotājiem.

 

 

Grāmatas “Asūnes pagasts: vēstures … [lasīt tālāk]

16.03.2012: LPI pētnieks T.V.Pumpuriņš konferencē Maskavā prezentē referātu par Latvijas karoga vēsturi

DU LPI pētnieks Dr. hist. Tālis Pumpuriņš 2012.gada 16. un 17. martā Maskavā piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē „Muzeja priekšmeta arheogrāfija”. Konferenci organizēja Krievijas Valsts Humanitārās universitātes Filoloģijas un vēstures fakultātes Humanitāro zinātņu teorijas un vēstures katedra, šīs pašas universitātes Mākslas vēstures Muzeoloģijas katedra un Krievijas Kulturuloģijas institūta Muzeja enciklopēdijas sektors. Konferencē piedalījās muzeju speciālisti, pētnieki … [lasīt tālāk]

Teoloģijas doktors J.Zarāns – pāvestam veltītās grāmatas zinātniskais redaktors

2011.gada augustā latviešu valodā izdota Pētera Zēvalda saruna ar pāvestu Benediktu XVI “Pasaules gaisma. Pāvests, Baznīca un laika zīmes”. Izdevuma viens no zinātniskajiem redaktoriem ir LPI pētnieks, teoloģijas doktors Juris Zarāns.