Pasākumi

25.10.2013: LPI XXI konference

LPI 2013.gada konferences ideja:

 

Konferences „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” tēma ir cilvēka dzīves gājums un tā fiksēšanas dažādi veidi.

Ar to šajā gadījumā tiek saprasta informācija, kas fiksēta, piemēram, elektroniskajās datu bāzēs un kapu pieminekļu uzrakstos. Minētie cilvēka dzīves gājuma fiksēšanas veidi ir aktuāli Latgalē. Niecīgais reģiona iedzīvotāju skaits Eiropas kontekstā (maksimāli 0,5 milj. … [lasīt tālāk]

25.09.2013: Jauns Pārrobežu sadarbības programmas projekts

2013.gada 25. septembrī Daugavpilī prezentēts jauns Pārrobežu sadarbības (Latvija, Baltkrievija, Lietuva) projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā”“. Projekta zinātniskais vadītājs no Latvijas puses – Henrihs Soms. Projekts paredz restaurēt Dinaburgas cietoksnī vēl vienu objektu – 1. krasta luneti.

Projekta noslēgums 2014.gada decembrī.

Skatīt cietokšņa shēmu ar 1. krasta luneti.

 

 

… [lasīt tālāk]

25.09.2013: LPI apmeklē Anna Justīne Čakste-Rollinsa

Iepazīšanās vizītē Daugavpils Universitātē bija ieradusies Anna Justīne Čakste-Rollinsa no ASV. Anna Justīne Čakste-Rollinsa ir Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) mazmeita un profesoru, Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētāja Konstantīna Čakstes (1901-1945) meita. Vispirms viešņa apmeklēja Latgales Pētniecības institūtu, kur notika saruna par ārzemju latviešu ieguldījumu Latvijas attīstībā, tostarp arī latgaliešu aktivitātēm trimdā.

Anna Justīne Čakste-Rollinsa … [lasīt tālāk]

22.09.2013: Izdots pētījums par datoravotpētniecību

Petrozavodskas Universitāte (Krievijas Federācija) izdevusi DU Latgales Pētniecības institūta profesora A.Ivanova un A,Varfolomejeva (Petrozavodskas valsts universitāte) pētījumu par datortehnoloģiju pielietojumu avotpētniecībā. Pētījums ir abu zinātnieku vairāku gadu sadarbības rezultāts.

Satura rādītājs

18.9.2013: Dalība bibliotēku novadpētniecības konferencē “Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”

Konferenci organizēja Balvu Centrālā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka, ar kuru Daugavpils Universitātei ir sadarbības līguma. Referātu “LOKĀLĀS VĒSTURES PĒTNIECĪBA: ALBUMA TERRA MARIANA (1888.G.) PIEMĒRS” nolasīja dr. hist. Henrihs Soms.

Konferences programma

Skat. arī

Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapa

 

30.07.2013.-01.08.2013: VĒSTURNIEKU VASARAS DIENAS PREIĻOS

Vasaras dienu ietvaros 31. 07. 2013. Preiļu 1. pamatskolā, Daugavpils ielā 34 notika konference „Multikulturālā un daudzkonfesionālā Latgale”.

Konferences programma

Skat arī:

https://sites.google.com/site/vesturesskolotajubiedriba/jaunumi/vasarasdienaspreilos2013

http://www.preili.lv/page/474?news_id=13678

http://www.preili24.lv/zinas/48/225068

07.07.2013: 17:30 “Citādi latviskais” par Latgali Latvijas dziesmu svētku vēsturē

Latvijas TV1 2013.gada 7.jūlijā 17:30 demonstrēs video stāstu ” Latgale pošas dziesmu svētkiem” no pārraižu sērijas “Citādi latviskais”.

Raidījumu skatīt:

http://www.ltv.lv/lv/raksts/07.07.2013-citadi-latviskais.id16313/

Viens sižets filmēts Latgales pētniecības institūtā.

 

22.06.2013: Grāmatas atvēršanas svētki Asūnē

22.06.2013: LPI Asūnē prezentēs grāmatu par Asūni un asūniešiem

2013. gada 22. jūnijā Asūnē tiks prezentēts LPI vadošā pētnieka Jāņa Pokuļa un Oļega Papsujeviča grāmata „Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis”. Abi autori ir dzimuši un skolojušies Asūnē, tāpēc grāmatas atvēršanas svētki ieplānoti dzimtajā pusē kopā ar novadniekiem.

Grāmatas pamatmateriāla viena daļa veltīta vēstures norisēm Asūnes pagastā, kā arī skolu, bibliotēku, baznīcu , … [lasīt tālāk]

09.06.2013: Piedalīšanās seminārā “Polijas kopiena Latgalē: 1863. gadā un mūsdienās”

2013. gada 9.jūnijā M.Rotko Mākslas centrā Daugavpilī notika seminārs “Polijas kopiena Latgalē: 1863.gadā un mūsdienās”, kas veltīts poļu sacelšanās 150.gadadienai. Seminārā ar ziņojumu par B.Brežgo pētniecisko ieguldījumu 1863.gada poļu dumpja Latgales izpausmēm uzstājās LPI asoc. prof. H.Soms.

Semināra noslēgumā piedalījās Polijas prezidents B.Komarovskis un Latvijas prezidents A.Bērziņš.

Semināra laikā Daugavpils cietoksnī tika atklāta piemiņas plāksne … [lasīt tālāk]