Pasākumi

18.9.2013: Dalība bibliotēku novadpētniecības konferencē “Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”

Konferenci organizēja Balvu Centrālā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka, ar kuru Daugavpils Universitātei ir sadarbības līguma. Referātu “LOKĀLĀS VĒSTURES PĒTNIECĪBA: ALBUMA TERRA MARIANA (1888.G.) PIEMĒRS” nolasīja dr. hist. Henrihs Soms.

Konferences programma

Skat. arī

Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapa