Pasākumi

25.10.2013: LPI XXI konference

LPI 2013.gada konferences ideja:

 

Konferences „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” tēma ir cilvēka dzīves gājums un tā fiksēšanas dažādi veidi.

Ar to šajā gadījumā tiek saprasta informācija, kas fiksēta, piemēram, elektroniskajās datu bāzēs un kapu pieminekļu uzrakstos. Minētie cilvēka dzīves gājuma fiksēšanas veidi ir aktuāli Latgalē. Niecīgais reģiona iedzīvotāju skaits Eiropas kontekstā (maksimāli 0,5 milj. iedzīvotāju 20.gs. vidū) mūsdienu pētniekam ļauj vietējo sabiedrību pētīt detalizēti un apkopot visplašāko informāciju par Latgales iedzīvotāju dzīves gājumu.

Lūdzam piedalīties dažādu zinātņu pārstāvjiem, kuri referāti un uzstāšanās var padarīt skatu uz Latgales mantojumu daudzveidīgāku un interesantāku.

Laipni lūdzam konferencē piedalīties dažādu zinātņu nozaru Latgales pētniekus un interesentus.

Pieteikumus konferencei lūdzam atsūtīt elektroniski līdz 2013.  gada 19. oktobrim 

Dalībnieka anketa