Pasākumi

25.09.2013: LPI apmeklē Anna Justīne Čakste-Rollinsa

Iepazīšanās vizītē Daugavpils Universitātē bija ieradusies Anna Justīne Čakste-Rollinsa no ASV.  Anna Justīne Čakste-Rollinsa ir Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes (1859-1927) mazmeita un profesoru, Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētāja Konstantīna Čakstes (1901-1945) meita. Vispirms viešņa apmeklēja Latgales Pētniecības institūtu, kur notika saruna par ārzemju latviešu ieguldījumu Latvijas attīstībā, tostarp arī latgaliešu aktivitātēm trimdā.

Anna Justīne Čakste-Rollinsa tikās arī ar DU studiju prorektori doc. Irēnu Kaminsku. Tika pārrunātas ārzemju studentu studiju iespējas Daugavpils Universitātē, kā ari ārzemju latviešu izglītošanās Latvijā, kur arī daugavpiliešiem ir uzkrāta pieredze.

Anna Justīne Čakste-Rollinsa ir arī mecenāte, kura Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentiem ir nodibinājusi studiju atbalsts stipendijas.