Pasākumi

Teoloģijas doktors J.Zarāns – pāvestam veltītās grāmatas zinātniskais redaktors

2011.gada augustā latviešu valodā izdota Pētera Zēvalda saruna ar pāvestu Benediktu XVI “Pasaules gaisma. Pāvests, Baznīca un laika zīmes”.  Izdevuma viens no zinātniskajiem redaktoriem ir LPI pētnieks, teoloģijas doktors Juris Zarāns.