Pasākumi

1.11.2011: Pedagoga un diriģenta Jāņa Paukštes autobiogrāfiskās apceres „Dzimtās zemes elpa” atvēršanas svētki

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes kamerzālē (Saules 1/3, 109.aud.) notika pedagoga un diriģenta Jāņa Paukštes autobiogrāfiskās apceres „Dzimtās zemes elpa” atvēršanas svētki.

Pedagogs, diriģents, mūziķis Jānis Paukšte (1925) savā autobiogrāfiskajā apcerē hronoloģiskā secībā, no 19.gs. sākuma un beidzot ar 20.gs. 60.gadiem, apraksta norises dzimtajās mājās Saleniekos un Kalupes pagastā, vēsta par skolas gadiem Kalupē, mācību laiku Daugavpils komercskolā, stāsta par piedalīšanos Otrajā Pasaules karā, pēckara laiku un skolotāja darba gaitām Kalupē, Nautrēnos, Dagdā. Izsekots arī mūzikas dzīvei no mākslinieciskās pašdarbības skolās līdz rajonu, Latgales novada un Vispārējiem dziesmu svētkiem. Atrodama vērtīga informācija par studijām, dzīvi un sastaptajām personībām Daugavpils Valsts skolotāju institūtā (1946-1948), mūzikas pedagoga darbu skolotāju institūtā (1950-1952) un filoloģijas studiju laiku Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (1954-1957). Darbs adresēts plašam lasītāju lokam, visiem, kurus interesē mūzikas un izglītības vēsture, kā arī Latgales novada pagātne.

Grāmata iznāk Daugavpils Universitātes 90.gadadienas priekšvakarā. Vienlaicīgi ar to tiek aizsākta sērija „Mana Universitāte”, kurā turpmāk iecerēts iekļaut augstskolas docētāju un absolventu atmiņas.

Izdevumu sponsorēja Daugavpils Universitāte un Kalupes pagasta pārvalde. Grāmatu laidis klajā DU Akadēmiskais apgāds „Saule”.

Sīkāk skatīt: