Pasākumi

LPI pētnieki piedalījās Latvijas 1. vēsturnieku kongresā

16.-17.septembrī Rīgā notika Latvijas vēsturnieku 1.kongress. Viens no kongresa rīkotājiem bija arī Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūts.

Prof. A.Ivanovs plenārsēdē referēja par Latgales vēstures pētniecības gaitu un tradīcijām. Kongresa programmā bija iekļauts arī grupu darbs. Darba grupu ,,Latvijas reģionu vēsture” vadītājs bija H.Soms kopā ar prof. A.Vijupu. Šajā grupā referātu nolasīja institūta pētnieks T.V.Pumpuriņš. Savukārt, pētnieks J.Zarāns uzstājās ar referātu darba grupā „Latvija starptautiskajās norisēs”.

Par kongresu norisi, tostarp interviju ar dr.hist. Henrihu Somu, skatīt tīmekļa vietnē YouTube

Kongresa priekšvakarā 15.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāja Latgalei veltītu izstādi ,,Terra Mariana – senatne un mantojums”, kurā eksponēti reti materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas valsts vēstures arhīva, Latgales muzeju krājumiem. Izstādes zinātniskais konsultants dr. hist. Henrihs Soms.

­

Ar kongresa aktivitātēm var iepazīties

http://demoshistoria.lv/portals/par-kongresu

Kongresa foto:

http://foto.lu.lv/arhiivs/2011/i_sep/10/index.html