Pasākumi

14.05.2012: LPI uzsācis elektroniskas bibliotēkas veidošanu

2012. gada 14. maijā Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūts prezentēja elektronisku izdevumu – kompaktdisku (CD)  Latgales būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums. Konferences materiāli. Ķieģeļu kolekcija.
Tajā iekļauti institūta organizētās zinātniskās konferences materiāli, kā arī institūta pētnieku izveidotās ķieģeļu kolekcijas fotogrāfijas. Kopumā diskā ir liels krāsainu fotogrāfiju klāsts (ap 80). Ķieģeļu kolekciju iespējams apskatīt Saules ielā 1/3 -11.

Ar pirmā CD izdošanu ir uzsākta jauna izdevumu sērija Latgales pētniecībā – topošā digitālā bibliotēka Virtuālā Latgale. Turpmāk sērijā iznāks arī citi reģionam veltīti materiāli.

Skat. citus informācijas resursus:

http://www.studentnet.lv/du/aktualitates/article.php?id=270962

http://www.diena.lv/kd/literatura/daugavpils-universitate-veido-elektronisko-biblioteku-par-latgali-13948677

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/82354/daugavpils-universitate-sak-veidot-elektronisko-biblioteku-par-latgali

http://www.visitdaugavpils.lv/index.php?p=2&id=659

http://www.daugavpils.lv/lv/71/read/2663