Pasākumi

11.09.2012: Institūtā ciemiņi no Latgales studentu centra

9.-10.08.2012: LPI piedalās 3.Pasaules latgaliešu konferencē

8.07.2012: Par Latgali, Daugavpili un novada pētniecību

2012.gada 8.jūnijā portālā “D-Fakti” ievietota Lidija Soldānes intervija ar LPI direktoru Henrihu Somu.

http://www.d-fakti.lv/lv/news/article/58783/

Muzeja nakts Vabolē kopā ar J.Streiča filmu “Šauj manā vietā”

Sveiciens radio raidījumu redaktoram Broņislavam Spridzānam

1941.gada 5.februārī Gaigalavas pagasta Lozdauniekos dzimis Broņislavs Spridzāns. Kopš atmodas sākumiem ar B.Spridzānu Latgales pētniecības institūtam izveidojās cieša sadarbība. Radiožurnālists piedalījas visās LPI konferencēs. Vienmēr rokās ar mikrofonu. Pēc tam radio skanēja viņa veidotās intervijas. Vienmēr ir pratis intervijās ievīt nopietno un tikai sev raksturīgo ironiju.

Paldies par ielūgumu un iespēju sumināt jubilāru Rēzeknes kultūras … [lasīt tālāk]

Sarīkojumā Vaboles muzejā godināts Kazimira Skrindas garīgais mantojums

2010.gada 20.septembrī Vaboldes brāļu Skrindu muzejā notika redaktora, skolotāja un garīdznieka Kazimira Skrinas 135.gadadienai veltīts sarīkojums. Tajā piedalijās LPI pētnieki. Klātesošie noklausijās H.Soma ziņojumus par K.Skrindas devumu izglītības jomā. Sarīkojumā piedalījās arī DU Vēsturees katedras docētāji.

LPI sastāvā jauns pētnieks

Ar 2010.gada 15.septembri LPI pētnieks ir teoloģijas doktors Juris Zarāns. Zinātnisko grādi ieguvis Romā 2008.gadā. Promocijas darbs veltīts romiešu un viduslaiku Eiropas tiesību vēsturiskajai attīstībai un to integrācijai mūsdienu Latvijas juridiskajā kultūrā, jo īpaši reliģiskās brīvības un valsts laicīguma jomā. J.Zarāns kopš 2009.gada ir Līksnas, Nīcgales un Madaliņas draudzes prāvests.

LPI viesojās veloceļotājs – Eiropas valodu situācijas pētnieks

2010.gada 15.septembrī institūtā viesojās Emanuels Le Merlī no Bretaņas (Francija). Viņs iecerējis nobraukt četri tūkstoši kilometru pa Eiropu, lai savāktu informāciju par Eiropas valstu mazskaitlīgajām valodām un dialektiem, kas atrodas uz izmiršanas robežas. Ciemiņš sarunā ar dr. hist. H.Somu interesējās par valodu situāciju Latgalē, par latgaliešu valodas stāvokli. Emanuels Le Merlī dāvināja CD ar informāciju … [lasīt tālāk]

Valsts emeritātajam profesoram Leonīdam Keirānam – 85

2010. gada 11.maijā Daugavpils Universitātē notika Valsts emeritētā zinātnieka, Goda daugavpilieša, Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) Goda doktora, Dr. habil. paed., Daugavpils Pedagoģiskā institūta (DPI)/ DPU profesora Leonīda Keirāna 85 gadu jubilejas pasākums.

Pasākuma laikā notika DU Akadēmiskā apgāda “Saule” izdotā izdevuma “Leonīds Keirāns. Dzīve un darbs” atvēršanas svētki un izdevniecībā “RaKa” izdotās grāmatas “Laikmets un … [lasīt tālāk]

Latvijas neatkarības atgūšanas divdesmitgade

2010.gada 4.maijā LPI direktors asoc. prof. Henrihs Soms piedalās Daugavpils novada organizētajā Latvijas neatkarības divdesmitgades pasākumā. Tiek nolasīts ziņojums “4.maijs Latgalē un Daugavpils novadā pētnieka skatījumā”.