Pasākumi

18.04-19.04.2013: Piedalīšanās starptautiskā seminārā Hāgā

Hāgā (Nīderlande) Nīderlandes Vēstures institūta (Huygens Institute for the History of the Netherlands) un COST Action IS1005 „Medieval Europe” rīkoja Starptautisku semināru Workshop “Easy Tools for Difficult Texts: Manuscripts and Textual Tradition”. Konferencē prezentēts LPI profesora A.Ivanova referāts : “Representation of the Tenor of Medieval Charters by Means of Controlled Natural Languages”. Referāta līdzautors Dr. A. Varfolomejevs (Petrozavodska, Krievijas Federācija).

Publikācija: http://easytools.huygens.knaw.nl/?page_id=39#Ivanovs

Konferences mājas lapa: http://easytools.huygens.knaw.nl/