Pasākumi

22.06.2013: Grāmatas atvēršanas svētki Asūnē