Pasākumi

09.06.2013: Piedalīšanās seminārā “Polijas kopiena Latgalē: 1863. gadā un mūsdienās”

2013. gada  9.jūnijā M.Rotko Mākslas centrā Daugavpilī notika seminārs “Polijas kopiena Latgalē: 1863.gadā un mūsdienās”, kas veltīts poļu sacelšanās 150.gadadienai. Seminārā ar ziņojumu par B.Brežgo pētniecisko ieguldījumu 1863.gada poļu dumpja Latgales izpausmēm uzstājās LPI asoc. prof. H.Soms.

Semināra noslēgumā piedalījās Polijas prezidents B.Komarovskis un Latvijas prezidents A.Bērziņš.

Semināra laikā Daugavpils cietoksnī tika atklāta piemiņas plāksne 1863.gada poļu sacelšanās dalībniekam grāfam Leonam Plāteram.

Semināra programma