Pasākumi

23.-24.05.2013: Piedalīšanās konferncē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā

2013. gada 23. un 24. maijā Liepājā notika 16. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un kultūra”. Konferences tēmu šoreiz bija “Dilemmas un to risināšana iespējas”. Konferences ietvaros darbojās vēstures darba grupa, kurā tika nolasīti arī vairāki referāti par Latgales vēsturi. Noslēguma plenārsēdē referēja H.Soms – “Lokālā vēsture un tās pētīšanas iespējas: Trešās atmodas piemērs”.

Konferences programma