Pasākumi

22.06.2013: LPI Asūnē prezentēs grāmatu par Asūni un asūniešiem

2013. gada 22. jūnijā Asūnē tiks prezentēts LPI vadošā pētnieka Jāņa Pokuļa un Oļega Papsujeviča grāmata „Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis”.  Abi autori ir dzimuši un skolojušies  Asūnē, tāpēc grāmatas atvēršanas svētki ieplānoti dzimtajā pusē kopā ar novadniekiem.

Grāmatas pamatmateriāla viena daļa veltīta vēstures norisēm Asūnes pagastā, kā arī skolu, bibliotēku, baznīcu , medicīnas iestāžu  darbībai.  Otrā daļa pēc būtības ir biogrāfiska enciklopēdija, kurā apkopoti 86 asūniešu  (zinātnes, izglītības, kultūras, medicīnas  darbinieku, garīdznieku )  dzīves un darbības dati.  Trešajā daļā ir 15 asūniešu atmiņas un dzīvesstāsti.

Jaunizdotā grāmata ir iznākusi sērijā „Mana universitāte”, kuru iedibināja Latgales pētniecības institūts ar mērķi  iemūžināt  Daugavpils Universitātes docētāju un absolventu atmiņas un dzīves gājumu.  2011.gadā šajā sērijā iznāca pedagoga un diriģenta Jāņa Paukštes autobiogrāfiskā apcere „Dzimtās zemes elpa”. un 2012.gadā Eleonoras Terēzijas Vaivodes autobigrāfiskā apcere “Dzīpari audumā”.

Fotogalerija “Grāmatas atvēršana Asūnē”